Från företagskultur till lönsamhet


Företagskultur och värderingar i en organisation har ett starkt och vinnande samband mellan individens prestation och organisationens framgång och lönsamhet. Medarbetarna är inga resurser utan de är företagets  levande varumärke.

Föreläsningar

Företagskultur och varumärkesstrategi är två huvudämnen i en inspirerande föreläsning. Här vill jag, Kimiya Näslund som föreläsare inspirera dig kring frågor om företagskultur från ord till handling, med min sanning och beprövade sätt om ledarskap.

Föreläsningen väcker tankar och engagemang för att kunna interagera med andra människor och därmed utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina egna fördomar om andra. En interaktion mellan människor från olika kulturer, såsom svenska eller utländska, som finns i ett mångkulturellt sammanhang. Allt för att främja/nyttja varandras kompetenser och talanger.

En stabil kultur och värdegrund ger lojala, nöjda och självgående medarbetare. Det här kallas för hållbar kultur och kulturen leder till hållbar lönsamhet.

”From Culture to Profit!”

Coachning

”The power of being free and in peace”- Kimiya Näslund

Någon gång i livet kämpar du mot din inre röst och/eller andras dömande och negativa inställning. En röst som kan hämma din utveckling och framgång. 

Jag erbjuder individuell coachning för personlig utveckling inom självledarskap för att lyfta fram ditt grymma, friska och framgångsrika jag i livet och arbetslivet. Coachning med fokus på dig själv och din potential. 

Nakna sanningar, transparenta insikter och konkreta verktyg är tre huvudingredienser i självledarskap.

Tillsammans med min totala fokus, min lyhördhet och genuina ambition att hjälpa människor, hittar vi din personliga potential att vara ditt bästa jag.  

Utbildningar och workshops

Jag, Kimiya, erbjuder skräddarsydda och konkreta utbildningar inom självledarskap och ledarskap där individen och företagskulturen är prioriterade, såklart kopplat till företagets grundvärderingar. 

Jag hälper och coachar ledare och medarbetare i förändringskommunikation. Modigt, ärligt och framgångsrikt jobbar vi tillsammans i strävan efter stabila, attraktiva och hälsosamma organisationer. Resultatet blir effektivitet, produktivitet och lönsamhet. 

Kimiya Näslund

Berättare och föreläsare
Certifierad Coach
Ledare och organisationsutvecklare

Jag tror på lärande organisationer. Drivkraften till förändring är min passion. 

Vi börjar med dig som ledare, ser på dina framgångar och utmaningar. I nästa steg jobbar vi oss inifrån och ut, och även uppifrån och ner i organisationen.

Vi tittar tillsammans på företagets kultur, nuläge och önskat läge i strävan efter att tillsammans skapa en stabil och hälsosam kultur med effektivitet, produktivitet och lönsamhet som resultat.

Jag har under 14 år arbetat som retailchef, föreläsare, utbildare, coach och mentor, har haft fokus på medarbetarskap, ledarskap, kund, försäljning, lönsamhet och verksamhetsutveckling. Jag har erfarenheten, kompetensen, viljan och styrkan för att ta mig an nya uppdrag och leverera resultat. Genom mitt yrkesliv har jag drivits av genuin nyfikenhet, nytänkande och stort engagemang för de plikter jag har haft.